งาน Food ingredients Asia 2019 @ Hall 102 ไบเทค บางนา

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในพิธีเปิดงาน Food ingredients Asia 2019 หรือ Fi Asia 2019 ซึ่งบริษัท อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ต จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ วว. นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหารเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Green & Sustainable Food” ประกอบด้วย Alternative Protein, Sustainable Foods, Ingredients, Freeze Dry วัตถุดิบผลผลิตการเกษตร รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “อาหารว่างเพื่อสุขภาพ : Healthy snacks” โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ตามเกณฑ์พิจารณาให้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” กลุ่มอาหารขบเคี้ยว ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 374 พ.ศ.2559

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3040420

Related links