HRG Robotics โชว์จุดแข็งในการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่งาน WRC2019

HIT Robot Group (HRG Robotics หรือ “กลุ่มฯ”) ผู้บริหารแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์และจุดแข็งด้านการบ่มเพาะธุรกิจ ที่งานประชุม World Robot Conference (WRC) 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม ณ กรุงปักกิ่ง

ในระหว่างการประชุม ทางกลุ่มฯ ได้นำเสนอจุดแข็งด้านการบ่มเพาะบรรดาบริษัทหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้เข้าร่วมงาน ขณะที่นายหวัง เมิ่ง ประธานกลุ่มฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการบ่มเพาะบริษัทที่ให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์บนเวที World Forum on Robot 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน WRC 2019

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/anpi/3034019

Related links