สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ บ.ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จก

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ณ บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขา 00002 ซึ่งบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขา 00002 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง และให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ในตำแน่งงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขา 00002สนใจพัฒนาศักยภาพพนักงาน ในสาขา ช่างเชื่อม สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คำแนะนำ ในการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3017860

Related links