ทีม ‘สถานีสิรินธร’ คว้าแชมป์ RDC 2019 พร้อมสู้ศึกระดับนานาชาติ IDC RoBoCon ประเทศ

ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่าง กว้างขวาง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม การผลิต การเกษตร การแพทย์ การทหาร และ การบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ พัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากระดับ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวน 88 คน จาก 32 สถาบัน การศึกษา มาแบ่งแบบคละสถาบันออกเป็นทีมละ 4 คน รวม 22 ทีม เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2019 : IDC RoBoCon 2019 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/3011883

Related links