เสริมแกร่งชุมชน รับท่องเที่ยวหยุดยาว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่งส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้แข็งแกร่งพร้อมรับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวของประชาชน ผ่านโครงการ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ชู “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” จังหวัดชลบุรี ให้กลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีความเข้มแข็งควบคู่กับมนต์เสน่ห์ชุมชน ด้วยการผสานพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ นำความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ นักศึกษามาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ให้เกิดจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการขยายตลาดออนไลน์ รองรับกับการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงเส้นการเข้าถึง ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะนำรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้ว ยังสามารถรองรับแรงงานที่อพยพกลับภูมิลำเนาที่อาจกลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่นได้ด้วย ตั้งเป้าขยายสู่ 170 ชุมชนทั่วประเทศ สร้างรายได้มากกว่าปีละ 50 ล้านบาท มั่นใจว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่งผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้

ที่มา https://news.ch7.com/detail/431621

Related links