หัวเว่ยมุ่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านไอซีที เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานดิจิทัลคุณภาพสูงในเอเชียแปซิฟิก

ในโลกดิจิทัลที่ทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน อุตสาหกรรมไอซีทีจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานทักษะสูงเป็นอย่างมาก รายงานการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอซีทีของเราเผยว่า ในราวปี 2568 ร้อยละ 85 ของแอปพลิเคชันต่างๆในองค์กรจะทำงานผ่านคลาวด์ ร้อยละ 86 ของบริษัททั่วโลกจะนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ และอัตราการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จะพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 80

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัล แม้ว่าตลาดแรงงานจะเติบโตมากขึ้น และหากไม่มีการเตรียมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ การขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพก็อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันไอซีทีชั้นนำระดับโลก เรามีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไอซีที นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราประกาศแผนระยะยาวในการพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากร เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกสามารถตอบสนองความต้องการแรงงานดิจิทัลที่มีทักษะสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3148521

Related links