ส่อง ‘รัฐวิสาหกิจ’ ในอดีต ที่ถูกแปรสภาพเป็น ‘บริษัทเอกชน’

จากกรณีของ “บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)” หนึ่งรัฐวิสาหกิจของไทยที่ถูกแปลงร่างพ้นสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนอย่างเต็มตัวไปสดๆ ร้อนๆ เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากปล่อยให้คนไทยช็อคไปตามๆ กันจากการเปิดเผยงบปี 2562 ที่ “การบินไทย” ขาดทุนสุทธิไปกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท และมีภาระหนี้สะสมกว่า 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหากไม่ทำอะไร ปีนี้อาจทำให้ขาดทุนสูงถึง 5.9 ล้านบาท

มาดูกันว่า ในอดีตที่ผ่านมา มีรัฐวิสาหกิจอะไรบ้างที่ได้ออกจากสถานะรัฐวิสาหกิจ มาสู่สถานภาพเอกชน บริษัทจำกัดมหาชนแบบเต็มตัวบ้าง? 

ก่อนอื่น “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ขอพามาทำความเข้าใจเรื่องของ “วิสาหกิจ” ว่าคืออะไรกันแน่ ?

หากเข้าไปดู พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 จะพบว่า วิสาหกิจของไทยมี 2 รูปแบบ คือ

1. องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และ

2. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า 50%

สำหรับ “การบินไทย” เข้าเกณฑ์ในความหมายส่วนที่ 2 โดยอยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทย แต่เมื่อ “กระทรวงการคลัง” หรือผู้ถือหุ้นหลักปรับลดการถือหุ้นลงจาก 51.03% หรือราว 1,113.93 ล้านหุ้น เหลือราว 48% แน่นอนว่า สถานะจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่วิสาหกิจอีกต่อไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการต่อนี้ไปคือ เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว การบินไทยต้องพึ่งพาตัวเอง โดยภาครัฐไม่สามารถเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินอย่างเคย ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้บรรลุข้อตกลงในการขายหุ้นการบินไทยให้กับกองทุนวายุภักษ์เรียบร้อยแล้วราว 3.17% หรือ 69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่ากว่า 278 ล้านบาท ทั้งนี้ทำให้กระทรวงการคลังมีหุ้นเหลืออยู่ในการบินไทยราว 47.86%

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882336?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=business

Related links