ผู้ผลิตเหล็กGIช็อก รัฐไม่ไต่สวนต่อ อ้างไม่ปรากฏชัดว่าเสียหาย

กรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงว่า กรมฯ ได้เสนอคำขอดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องแล้ว โดยมีมติรับคำขอให้พิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้า เหล็กแผ่นรีดเย็นและรีดร้อนเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (GI) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก คำขอมีรายละเอียดและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้อง จากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นพ.ศ.2550 แต่มีความเห็นว่าไม่ให้กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการไต่สวนต่อไป แม้จะพบว่ามีการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอเสนอมาประกอบกับเงื่อนไขพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นพ.ศ.2550 แล้ว ยังไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่ามีความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน
แหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี (GI) เผยว่า ขณะนี้ เหล็ก GI มียอดนำเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงหลัก 1 ล้านตันต่อปี หรือมากกว่านี้แล้ว ทำให้กดดันผู้ผลิตเหล็ก GI ในประเทศ เนื่องจากราคาเหล็กดังกล่าวนำเข้ามาถูกกว่าซื้อในประเทศ 2,000-3,000 บาทต่อตัน อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีก่อน จากที่ตลาดในประเทศซื้อขายอยู่ที่ราคาตั้งแต่ 27,000-34,000 บาทต่อตัน ที่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากกลุ่มผู้ผลิตท่อเหล็ก เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่มา www.thansettakij.com/content/402309

Related links