Apacer จับมือ Advantech ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม IOTโดยการนำเอาแอพพลิเคชั่น IoT บนคลาวด์ มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพมากขึ้น

Apacer ผู้นำระดับโลกในด้านการจัดเก็บและหน่วยความจำอุตสาหกรรม ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Advantech ผู้นำระดับโลกด้านคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม โดยการบูรณาการเทคโนโลยี Double-barreled Solution ของทาง Apacer เข้ากับเทคโนโลยี WISE-PaaS / DeviceOn IoT management platform จากทาง Advantech ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกส่งไปยังคลาวด์ทำให้สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม เทคโนโลยีดังกล่าวจะเริ่มต้นใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจด้านสุขภาพ และ โลจิสติกส์ ในอนาคต เป็นต้น เป้าหมายคือการได้รับบริการจากแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ระบบการจัดการอุปกรณ์ IoT ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะและเฉพาะบุคคลบริษัทการ์ตเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัททำวิจัยและให้คำปรึกษาระดับโลก ได้คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนอุปกรณ์ IoT ในตลาดทั่วโลกมากถึง 5.8 พันล้านอุปกรณ์ ในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับปี 2019 การเติบโตอย่างต่อเนื่องลักษณะนี้ จึงมาพร้อมกับปัญหาด้านโซลูชั่นการจัดการที่ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ ความต้องการการใช้งานแอปพลิเคชัน AIoT ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านบริการคลาวด์แพลตฟอร์มระดับอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3096690

Related links