พบผลิตน้ำตาลปีนี้14ล้านตันห่วงปัญหาเผาไร่เพิ่มฝุ่นPM2.5

มีรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยฤดูการผลิตปี 2561/2562 ว่า หลังจากโรงงานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อยมารวมมากกว่า  160 วัน ขณะนี้ปลายเดือนพฤษภาคม โรงงานน้ำตาลปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลนี้แล้ว โดยมีผลผลิตอ้อยจากทั่วประเทศส่งเข้าหีบที่โรงงานน้ำตาล 55 โรงงาน รวมอ้อยทั้งสิ้น 130.97 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 14 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ฤดูการผลิตปี 2561/2562 อ้อยที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นอ้อยไฟไหม้เกิดจากวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการเผามีมากถึง  80.03 ตันอ้อย ขณะที่อ้อยสดซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่โรงงานเพียง 50.93 ตันอ้อย

สำหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 หรือฤดูการผลิตปีหน้า นับเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล จะต้องปรับตัวและวางแผนรับมือทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งราคาน้ำตาลตลาดโลก ค่าจ้างแรงงานตัดอ้อย รถบรรทุกอ้อย แรงงานในโรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่าย เหล่านี้มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การช่วยบรรเทาผลกระทบ เช่น พิจารณานำรถตัดอ้อยมาใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแทนคนตัดอ้อย

นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับปัญหาแรงงานประจำฤดูผลิตที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะเป็นงานหนัก รวมทั้งโรงงานน้ำตาลเปิดทำการเพียงช่วงสั้นๆ แต่ละปี 4-5 เดือนเท่านั้นในช่วงหีบอ้อย ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต จนสร้างผลกระทบเขม่าควันและเป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นขนาดเล็ก  PM2.5 ที่สังคมกังวล จึงต่อต้านการเผาไร่อ้อย และทางราชการออกมาดูแลบังคับห้ามการเผา ด้านรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก็มีปัญหา ด้านกฎหมายระเบียบการขนส่งที่กำหนดน้ำหนักบรรทุกที่จำกัดเอาไว้ เป็นต้น

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/2997612

Related links