Category: Uncategorized

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดห้องทดสอบสิ่งทอต้อนรับคณะผู้บริหารธุรกิจเคมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดห้องทดสอบสิ่งทอต้อนรับคณะผู้บริหารธุรกิจเคมี

นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งท […]

[...]

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทยจีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์ […]

[...]

รมว.พาณิชย์ เผยแนวทางกระตุ้นการซื้อขาย-พยุงยกระดับราคายางพารารมว.พาณิชย์ เผยแนวทางกระตุ้นการซื้อขาย-พยุงยกระดับราคายางพารา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก […]

[...]

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานต […]

[...]

‘ภากร’ โชว์ศักยภาพตลาดหุ้นไทย ดึงความมั่นใจต่างชาติลงทุน‘ภากร’ โชว์ศักยภาพตลาดหุ้นไทย ดึงความมั่นใจต่างชาติลงทุน

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่าง […]

[...]

หัวเว่ยมุ่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านไอซีที เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานดิจิทัลคุณภาพสูงในเอเชียแปซิฟิกหัวเว่ยมุ่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านไอซีที เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานดิจิทัลคุณภาพสูงในเอเชียแปซิฟิก

ในโลกดิจิทัลที่ทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน อุตสาหกรรมไอซ […]

[...]

กสอ. เดินหน้าอินดัสตรีบับเบิล ไทย-ญี่ปุ่น เปิดจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นกสอ. เดินหน้าอินดัสตรีบับเบิล ไทย-ญี่ปุ่น เปิดจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโ […]

[...]

สนพ.ลพบุรี จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0สนพ.ลพบุรี จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงง […]

[...]